Fälla inte som i en fälla för djur eller fälla någon i fotboll utan mer som olika typer av produkter som går att fälla ihop eller upp. Och där finns ett antal olika sorters, inom den mer digitala världen har vi bärbara datorer och de mobiler med en lucka som skall fällas upp. Saker av större storlek finns som fällbara bord och stolar allt för att underlätta att flytta undan samt naturligtvis ta fram enkelt när de behövs. Sedan naturligtvis finns det ännu större saker som mindre hus som snabbt och smidigt kan vikas upp och förvandlas till en bod eller ett enkelt krypin.

Problem kan yttra sig på många sätt. Det kan vara med ekonomin, med partnern, arbete, bilen, huset eller något annat som exempelvis huden. Och dör finns ett antal olika problem som kan uppstå som väcker stora obehag för den som har fått det. Alla är dock inte förknippade med det allmänna hälsotillståndet men kan uppfattas som obehagliga i största allmänhet. Detta då en hel del av dom är synliga för andra. Sedan finns en del hudsjukdomar som är genetiskt betingade som kan vara rätt så obehagliga att ha. Roseca är en sådan som är en inflammation och som leder till rödaktiga fläckar i ansiktet bland annat.  Den kan förstärkas av alkohol, stark mat, stress samt kraftigt solande. Dem är förvisso inte direkt hälsovådlig men uppfattas som mycket obehaglig av många som har den.