Problem kan yttra sig på många sätt. Det kan vara med ekonomin, med partnern, arbete, bilen, huset eller något annat som exempelvis huden. Och dör finns ett antal olika problem som kan uppstå som väcker stora obehag för den som har fått det. Alla är dock inte förknippade med det allmänna hälsotillståndet men kan uppfattas som obehagliga i största allmänhet. Detta då en hel del av dom är synliga för andra. Sedan finns en del hudsjukdomar som är genetiskt betingade som kan vara rätt så obehagliga att ha. Roseca är en sådan som är en inflammation och som leder till rödaktiga fläckar i ansiktet bland annat.  Den kan förstärkas av alkohol, stark mat, stress samt kraftigt solande. Dem är förvisso inte direkt hälsovådlig men uppfattas som mycket obehaglig av många som har den.

Stolar i lite olika skepnader finns det gott om. En gungstol känner en del av oss äldre till från en film. Psycho som den hette där de som besökte motellet kunde se hans mor sitta i ett fönster i hans hus i en sådan. Och så kan vi lämna gungstolar tills vidare. Sedan har vi mer varianter anpassade till specifika ändamål som för konferenser. Och där kan man väl definiera de i två olika modeller dels de som är tänkta där deltagarna skall sitta still och lyssna hela tiden och så de där deltagarna har en viss egen aktivitet som att resa sig upp och hålla någon form av sammanfattning av sitt område. Sedan för att underlätta en del kan man faktiskt även använda sig om fällbara stolar. Visserligen var det en säng man skulle ta när man gick enligt gamla skrifter men det går ju bra med en stol också.