Mycket i tillvaron hänger ihop på något sätt som långham och ler vilket helt enkelt innebär att sakerna eller människorna hänger ihop starkt. På samma sätt kan man säga nu under och även efter pandemin att arbeta från hemmet hänger ihop med att arbeta i största allmänhet. Och en hel del människor vill inte så gärna återvända heltid till kontoret utan har upptäckt hur praktiskt det är att ha i alla fall större delen av arbetstiden förlagd till bostaden och någon dag i veckan på ett kontor. Och vad behövs det där som passar ihop, ett litet bord att sitta och arbeta vid, inte alla har stora ytor att kunna skapa en arbetsplats. Och så naturligtvis något att sitta på så har vi harmoni.

Det är när företaget upplever att konkurrensen blir svårare och svårare, eller företagare vill fortsätta göra andra saker, aktieägare kanske vill sälja medan vinsten fortfarande är stor, men det ser ut att bli svårare i framtiden. Det kan finnas många anledningar: Innan någon konkurs eller tvångslikvidation på grund av dålig förmåga är det bäst att avveckla företaget själv. Vid frivillig likvidation kan du sköta allt själv, vilket kan vara tidskrävande, eller kontakta ett snabbavvecklingsexpertföretag. Detta är särskilt bra om du vill slutföra det snabbt, kanske vill följa upp ett annat projekt snart eller undvika processen för hur du ska stänga företaget eller mer formellt avveckla det.