Archive for the ‘Ekonomi’ Category

Det är när företaget upplever att konkurrensen blir svårare och svårare, eller företagare vill fortsätta göra andra saker, aktieägare kanske vill sälja medan vinsten fortfarande är stor, men det ser ut att bli svårare i framtiden. Det kan finnas många anledningar: Innan någon konkurs eller tvångslikvidation på grund av dålig förmåga är det bäst att avveckla företaget själv. Vid frivillig likvidation kan du sköta allt själv, vilket kan vara tidskrävande, eller kontakta ett snabbavvecklingsexpertföretag. Detta är särskilt bra om du vill slutföra det snabbt, kanske vill följa upp ett annat projekt snart eller undvika processen för hur du ska stänga företaget eller mer formellt avveckla det.

Det som till synes var helt olösligt att se till att Cementa fick fortsätta producera cement skulle absolut inte gå för några dagar sedan. Men tydligen kom t.o.m Miljöpartiet på att det skulle bli en smärre katastrof för näringslivet och därmed samhället om de inte fick fortsätta. Bra så.