Archive for August, 2011

Alliansen har lite märkliga prioriteringar på vad pengarna i dessa mer kärvare tider skall läggas på. Sänkt krogmoms betraktas som viktigare än att stärka lärarnas löner, förbättra för pensionärer till exempel. En liten märklig ordning kan tyckas.