Archive for December, 2011

Det finns flera företag som erbjuder molntjänster som kan ta hand om dina mail i form av exchange server lösningar. Det här betyder att mailen aldrig hamnar direkt på din dator utan istället finns lagrad på den exchange server som molntjänsten erbjuder. Man kan ju undra vilka skillnader som egentligen finns mellan olika molntjänster för exchange server lösningar.
Det som kan skilja sig mellan olika molntjänster för exchange server lösningar är till exempel den layout man kommer att se i sitt mailprogram. Om man vant sig vid en visst utseende så kan det kännas lite jobbigt att behöva vänja sig vid nya namn på rubriker och en annorlunda sortering av mail. Det här är förstås en vanefråga men för den som jobbat med en viss molntjänst under en längre tid så kan det kännas nog så besvärligt att lägga om arbetsmetod.
Då företag går över från en exchange server till en molntjänst som till exempel Google så uppstår det ofta en massa frågor. Med vanliga molntjänster så brukar man få tillgång till viktig information om adresser och kontaktuppgifter inom företaget. Då man lägger om till en lösning som Google så är detta inte något man kan räkna med och plötsligt så får man leta upp email-adresser och telefonnummer på andra sätt!
En annan viktig skillnad mellan olika molntjänster för exchange server lösningar är huruvida man kan radera information som finns på en telefon eller dator som försvunnit. Om man har laddat ner viktig information från en exchange server till en dator eller telefon som sedan försvinner så vill man ju gärna se till att ingen obehörig kommer att få fatt i uppgifterna. Detta kan inte molntjänster som Google hantera och det kan vara en viktig detalj att tänka på då man ska välja en smart lösning för exchange server.

Och där tog sagan om Saab slut för den här gången när konkursansökan lämnades in. Visserligen är nog inte allt över med det här, men första kapitlet är över. Nu återstår att se vad som händer med konkursboet om det blir en fortsättning.