Archive for March, 2012

Och

i år så gick vintern bättre. Bättre på det sättet att det inte var fullt så illa som de tidigare åren. Alltid en liten tröst även om det kunde ha varit bättre. Men det är kanske att begära för mycket. Och den här uppvärmningen verkar man inte se så mycket av numera. Eller snarare vi har väl aldrig sett något av den. Utan det är alltid sådant som kommer hända i framtiden.