Archive for May, 2013

I debatten om sysselsättning och framtidens arbete verkar det ofta som att det enda som gäller för framtiden är service-, media- eller olika former av andra tjänstearbeten som gäller.
Den mer traditionella industrin verkar ofta vara helt bortglömd. Som den inte fanns kvar längre.

En del kan beror på omedvetenhet om vad tillverkningsindustrin egentligen sysslar med. Och det tillsammans med en hel del begrepp som man inte hört talas om tidigare, som exempelvis. Hening; som enkelt sätt innebär att man med speciella verktyg slipar ned en metallyta för att så sätt skapa en geometrisk form som förstärker produktens egenskaper.
Tekniken med hening är kanske inte det enklaste att förstå till skillnad mot blästring som väl fler har kläm på vad det innebär.
Nu verkar förstås den unga generationen måttligt intresserad av att vare sig lära sig de här yrkena och än mindre ta rätt på mer om det.

De så kallade upploppen i en del av förorter till Stockholm är lite märkliga. Från politiskt vänsterhåll framhävs att det rör sig om frustrerade ungdomar utan hopp inför framtiden och så där.
Tittar man sedan på de som grips så är de i de flesta fall kriminella sedan tidigare. Och många av dem tungt belastade också.
De sätter det hela i ett helt annat sken. Även om stenkastningen mot brandmän i detta sammanhang är svårt att förstå.