Archive for August, 2013

som binder kan man kalla dessa för. Nu är det förstås i de allra flesta fall en frivillig bindning mellan ett par när det gäller giftermål eller förlovning. Men ändå så innebär det en viss form av bindning, om inte annat moraliskt mellan parterna. Så någon form av bindning ger ringarna som tas på i samband med ett bröllop.