Archive for January, 2015

D-vitaminbrist inte helt ovanligt under den mörka årstiden i det här landet. Bristen på solljus är en bidragande orsak till det hela. Eller snarare att man inte vistas tillräckligt mycket ute i det solljus som trots allt råkar finnas ibland på vintern. Med tanke på att d-vitaminer bland annat bidrar till kalkbalansen i kroppen som har betydelse för skelettet och tänderna är det av vikt att reglera det. Om man nu inte kan få tillräckligt med solljus finns d-vitaminer även i livsmedel samt i olika former av kosttillskott.