Archive for September, 2018

Ord med som kan ges olika betydelser kan stundtals ge upphov till en del förveckling. Likvidera är ett sådant ord med betydelser som ligger förvisso rätt så nära varandra oavsett i vilket sammanhang det använts. Även om innebörden är betydligt mer dramatisk om man pratar om djur eller för den delen människor. Men är man inne på mer merkantila lydelser så har det en annan innebörd. Även om det i djupare mening innebär samma ska. Man avvecklar någonting. Fast när det gäller att likvidera ab är det en process som sköts på ett helt korrekt sätt utan ekonomisk skada eller annan skada för någon. Fast slutet blir på något sätt likadant att något avvecklas.

CloudOps tar ett genomgående driftansvar genom hela processen med databaser, servrar, molntjänstplattformar samt säkerhetslösningar och en transparens över prestandan och kostnadsutvecklingen. Ett potent och smidigt sätt att möta behoven av digitala tjänster utan att behöva investera i hårdvara. Att allt sker digitalt och under kontrollerade former ger en god överblick och problemlösning kan ske snabbt om inte till och med proaktivt vilket gör det till ett effektivt och högpresterande system för att kunna leverera tjänster snabbare. Naturligtvis är support och en mängd applikationslösningar tillgängliga beroende på behov. Att optimera prestanda och kapacitet samt säkerställa korrekt resurshantering oberoende på vilken sorts molntjänst eller hårdvara som är inblandad och dessutom hålla systemt säkert, det är CloudOps.