Archive for November, 2020

Problem kan yttra sig på många sätt. Det kan vara med ekonomin, med partnern, arbete, bilen, huset eller något annat som exempelvis huden. Och dör finns ett antal olika problem som kan uppstå som väcker stora obehag för den som har fått det. Alla är dock inte förknippade med det allmänna hälsotillståndet men kan uppfattas som obehagliga i största allmänhet. Detta då en hel del av dom är synliga för andra. Sedan finns en del hudsjukdomar som är genetiskt betingade som kan vara rätt så obehagliga att ha. Roseca är en sådan som är en inflammation och som leder till rödaktiga fläckar i ansiktet bland annat.  Den kan förstärkas av alkohol, stark mat, stress samt kraftigt solande. Dem är förvisso inte direkt hälsovådlig men uppfattas som mycket obehaglig av många som har den.