Archive for October, 2021

Det är när företaget upplever att konkurrensen blir svårare och svårare, eller företagare vill fortsätta göra andra saker, aktieägare kanske vill sälja medan vinsten fortfarande är stor, men det ser ut att bli svårare i framtiden. Det kan finnas många anledningar: Innan någon konkurs eller tvångslikvidation på grund av dålig förmåga är det bäst att avveckla företaget själv. Vid frivillig likvidation kan du sköta allt själv, vilket kan vara tidskrävande, eller kontakta ett snabbavvecklingsexpertföretag. Detta är särskilt bra om du vill slutföra det snabbt, kanske vill följa upp ett annat projekt snart eller undvika processen för hur du ska stänga företaget eller mer formellt avveckla det.