CloudOps tar ett genomgående driftansvar genom hela processen med databaser, servrar, molntjänstplattformar samt säkerhetslösningar och en transparens över prestandan och kostnadsutvecklingen. Ett potent och smidigt sätt att möta behoven av digitala tjänster utan att behöva investera i hårdvara. Att allt sker digitalt och under kontrollerade former ger en god överblick och problemlösning kan ske snabbt om inte till och med proaktivt vilket gör det till ett effektivt och högpresterande system för att kunna leverera tjänster snabbare. Naturligtvis är support och en mängd applikationslösningar tillgängliga beroende på behov. Att optimera prestanda och kapacitet samt säkerställa korrekt resurshantering oberoende på vilken sorts molntjänst eller hårdvara som är inblandad och dessutom hålla systemt säkert, det är CloudOps.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.