Ord med som kan ges olika betydelser kan stundtals ge upphov till en del förveckling. Likvidera är ett sådant ord med betydelser som ligger förvisso rätt så nära varandra oavsett i vilket sammanhang det använts. Även om innebörden är betydligt mer dramatisk om man pratar om djur eller för den delen människor. Men är man inne på mer merkantila lydelser så har det en annan innebörd. Även om det i djupare mening innebär samma ska. Man avvecklar någonting. Fast när det gäller att likvidera ab är det en process som sköts på ett helt korrekt sätt utan ekonomisk skada eller annan skada för någon. Fast slutet blir på något sätt likadant att något avvecklas.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.