och nya förhoppningar för ett bättre år kan en del ställa in sig på. Framtiden är den man till viss del kan påverka själv och alla nyårslöften brukar handla om att man skall förändra sig själv eller bete sig på ett särskilt sätt framledes. Inte alltid nyårslöftena kan infrias men trots allt ambitionen är bra i alla fall.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.