Lunch och den komforten som borde finnas men inte alltid finns i lunchrumssammanhang. Skolmatsalar förr i tiden deras lunchrumsmöbler vara verkligen ingenting att hurra för.  Fast det kanske var meningen att man inte skulle sitta så länge där och ibland pina i sig maten. En del snabbmatsals-ställen verkar tillämpa samma stil för att få rotation på gästerna så nya kan ta plats. Nu för tiden på mer privata arbetsplatser kan man nog förvänta sig en något högre kvalitet på ett lunchrum.

Ord med som kan ges olika betydelser kan stundtals ge upphov till en del förveckling. Likvidera är ett sådant ord med betydelser som ligger förvisso rätt så nära varandra oavsett i vilket sammanhang det använts. Även om innebörden är betydligt mer dramatisk om man pratar om djur eller för den delen människor. Men är man inne på mer merkantila lydelser så har det en annan innebörd. Även om det i djupare mening innebär samma ska. Man avvecklar någonting. Fast när det gäller att likvidera ab är det en process som sköts på ett helt korrekt sätt utan ekonomisk skada eller annan skada för någon. Fast slutet blir på något sätt likadant att något avvecklas.